Skip site news

Site news

รูปภาพของนายสรายุทธ มาลา
สร้างบทเรียนออนไลน์
โดย นายสรายุทธ มาลา - ศุกร์, 6 กันยายน 2019, 7:22AM
 

ตัวอย่างของเว็บ สำหรับสร้างบทเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่

 
รูปภาพของนายสรายุทธ มาลา
การอบรมพัฒนารายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย นายสรายุทธ มาลา - พุธ, 28 สิงหาคม 2019, 6:35PM
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0

กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมทับเที่ยง วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒

ผู้เข้าประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้โดยคลิกที่ เอก...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(51 คำ)
 
รูปภาพของนายสรายุทธ มาลา
แจ้งชื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โดย นายสรายุทธ มาลา - เสาร์, 11 กุมภาพันธ์ 2017, 4:42AM
 

sarayuthmala@gmail.com ผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

 
รูปภาพของนายสรายุทธ มาลา
ดาวน์โหลดฟอนด์
โดย นายสรายุทธ มาลา - พุธ, 3 มิถุนายน 2015, 10:33AM
 

ให้นักศึกษาดาวน์โหลดฟอนด์ไทย ไปติดตั้งในเครื่อง